Menü Bezárás

Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámia Szimpózium

Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámia Szimpózium

Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámia Szimpózium

Az alapítás éve: 1998
Ingatlantulajdonos: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fenntartó és működtető: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány
Szakmai vezető: Pannonhalmi Zsuzsa kerámiaművész
2119 Pécel, Petőfi út 52. és
6800 Hódmezővásárhely, Kohán György utca 6.
Tel.: +36 20 943 2793
E-mail: pannonzsuzsa@gmail.com; Wartha@gmail.com
Székhely, levelezési cím: H-1061 Budapest, Andrássy út 6. és
H-6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor utca 9.
Honlap: www.wartha.hu

A Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központ épülete
Szakmai szimpózium a művésztelep fennállásának 20 éves jubileuma alkalmából, 2017
A Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központ műhelye
Égetési bemutató a Nyílt Napon, 2016
A Vásárhelyi Kerámia Szimpóziumot 1998-ban alapították. Eddig közel 20 országból több mint 200 keramikus dolgozott itt, nyaranta öt-hat héten keresztül. A művészeknek a városban működő kerámiaüzemek biztosítják a munkahelyet, a több mint negyvenféle, kiváló minőségi nyersanyagot és a legkorszerűbb technológiát.
A szimpózium alkotó-, művészetszervező-, kutatási és oktatási tevékenysége szorosan összekapcsolódik a 2001-ben létrehozott Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvánnyal és a 2015-ben alapított Wartha Vince Egyesülettel. Előbbi célja a magyar kerámiaművészet alkotó folyamatainak, a művek megőrzésének, bemutatásának és a műfajjal kapcsolatos eredmények publikálásának a támogatása. A kerámia művésztelep 2012-től a Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központba integrálva működik.

A művésztelep legfontosabb sajátossága, hogy közvetlen elődjének tekinti a hódmezővásárhelyi Művészek Majolika- és Agyagipari Telepét, melyet 1912-ben helyi festőművészek alapítottak. Szakmai programjuk a sok ezer éves hódmezővásárhelyi kerámiakultúra és a XX. század elejéig virágzó népi kerámiahagyomány kontinuitásának a meghosszabbítását és gazdag tárgyi örökségének a polgári társadalomba való átmentését célozta. Saját tervezésű, hagyományújító kerámiatárgyaikkal a majolikatelep alkotói a modern magyar kerámiaipar nemzeti stílusát kívánták megteremteni akkor, amikor a korabeli hazai porcelán- és kerámia manufaktúrák gyárakká alakultak, és a tömegtermelés beindításához rokokó és historizáló stílusú import mintákat használtak. A majolikatelep művészeinek alkotásait a két világháború között számos nemzetközi szakmai díjjal ismerték el, mely igazolja küzdelmeik helyességét, koncepciójuk aktualitását és eredményeik magas művészi színvonalát. Törekvésük Bartók és Kodály zenei programjával rokonítható és példa nélküli az országban.

A Vásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központ azt vállalja, hogy beemeli a sok évezredes helyi kerámiahagyományt a város mai életébe, a helyi közösségi tudatba, és a művésztelepi alkotómunka révén beleintegrálja a város, az ország és Európa művészetébe, egyszersmind a hazai és egyetemes kerámiatörténetbe.

A művésztelep a hagyomány újragondolására, újrakontextualizására, a személyes reflexiók elmélyítésére és magas szintű szakmai önreflexióra törekszik. Nyitott az eredetiségre, az anyaghasználati, formai, nyelvi, értelmezési, technikai és technológiai újításokra. A művészek a gyárakban kísérletezhetnek, és munkájukhoz az adott kerámiaipari gyár félkész (égetés előtti) és kész termékeit is felhasználhatják. Közös tematika alapján dolgoznak, amely évente változik. A résztvevők többféle kultúrát és generációt képviselnek, a közös nyelv a magyar mellett az angol.

A szimpózium keretében évente 14-16 hazai és külföldi keramikusművész dolgozik a gyárakban, használja a legmodernebb, innovatív anyagokat és technológiákat. Cserébe a résztvevők egy-egy ott készült darabot a város és a gyár gyűjteményébe ajándékoznak. A városi közgyűjteménnyé minősített művésztelepi gyűjtemény igazolja, hogy a kerámiaművészet napjainkban is magas színvonalú alkotásokkal van jelen Hódmezővásárhelyen.

A kerámia központ a művésztelepi alkotómunka megszervezésén és lebonyolításán túl, többféle tevékenységet végez. Kiemelkednek közülük a nemzetközi kutatási együttműködések, az alkotómunka többszintű oktatással és DLA-képzéssel való összekapcsolása, a több mint 500 kerámiaműből álló művésztelepi kortárs gyűjtemény gyarapítása, gondozása és bemutatása, ehhez galéria fenntartása és működtetése, kapcsolatépítések, rangos országos, nemzetközi és tematikus kiállítások, valamint szakmai szimpóziumok, konferenciák rendezése. A kerámia központ tevékenysége kiterjed az ország területére és nemzetközi szakmai színterekre. A kecskeméti Nemzetközi Kerámiastúdiótól eltérő, de hozzá hasonlóan, Európában is példaértékű művésztelepi alkotómunkára nemzetközi és országos szakmai szervezeteken keresztül, pályázat útján jelentkezhetnek a művészek.

A művésztelepi programok között égetési bemutatóval kombinált nyílt nap, kiállítások, előadások, városnézés és múzeumlátogatás szerepel.

A Szimpózium mellett – évente 5 hónapon át – havonta további 2-3 művészt is fogad a Nemzetközi Kerámia Központ. Ők négy héten keresztül dolgozhatnak a Művésztelep keretein belül, vagy a Kerámia Központban létrehozott műhelyben, választásuk szerint, akár a közös tematika alapján, akár attól teljesen függetlenül. Részt vehetnek valamennyi programon, melyet a kerámia központ szervez. Egy-egy alkotásuk ugyancsak a gyűjteményben marad. A művésztelepen így évente 25 – 28 alkotó fordul meg: szabadon alkot, készül valamely kiállításra, vagy kivitelezi valamely nagyobb volumenű munkáját.

A nemzetközi kerámia központ a betonnal kísérletező és alkotó művészek számára 3. éve Beton Szimpóziumot is működtet, melyen évente 5-6 művész vehet részt. A részvételre önálló szakmai programmal lehet jelentkezni, de a művészeket szakmai zsűri választja ki és hívja meg.

A záró kiállításokat a szimpóziumok utolsó napján nyitják meg. Helyszínük a Tornyai Múzeumhoz tartozó Alföldi Galéria. A megnyitó részeként hagyománnyá vált, hogy a művészek rögtönzött tárlatvezetés keretében maguk mutatják be alkotásaikat a jelenlevőknek.
A kerámia szimpózium alkotásait minden évben Budapesten is megtekinthetik, emellett a művésztelepi gyűjteményből évente több tematikus tárlat, illetve válogatás, jubileumok alkalmával pedig nagy, áttekintő kiállítás készül, mely Hódmezővásárhelyen, Budapesten, vagy az ország más városaiban és külföldön kerül megrendezésre.

A hódmezővásárhelyi kerámia művésztelepen készült alkotások a kerámia teljes területét felölelik és rendkívül sokfélék. Szinte mindig születnek ipari gyártásra alkalmas prototípusok, vagy kis példányszámú sorozatra szánt mintadarabok, esetleg eredeti, ötlet dús, a gyártás szempontjából azonban még fejlesztésre, finomításra váró tervek. Ezek készítése nem cél, a művész érdeklődésének függvénye. A gyűjteményben az egyetlen példányban megalkotott, autonóm művészi kerámiák (artists’ ceramics) dominálnak.

A szimpózium naprakészen nyilván tartja az alkotásokat. Hasonlóan a XX. század eleji majolikatelep művészeinek felfogásához, a kerámia anyagot médiumnak tekinti, ezért nem használ régi műfaj-elnevezéseket, hanem a funkció szerinti pontos megnevezést és részletes leírást alkalmaz a művek szakmai leltározásához.

Művek
Publikációk
Résztvevő művészek
Videók

Facebook