Menü Bezárás

Géb’Art Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep

asd

Géb’Art Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep

Az alapítás éve: 1992
Tulajdonos és fenntartó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Működtető: Keresztury Dezső VMK, Gébárti Kézművesek Háza
Székhely, levelezési cím: H-8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
Szakmai vezető: Prokné Tirner Gyöngyi
Tel.: +36-20-556 8086
E-mail: tirner.gyongyi@gmail.com
Más kapcsolattartó személy: Pozvai Andrea
Tel.: +36-20-260 1429, e-mail: pozvai.andrea@gmail.com
Honlapcím: www.kereszturyvmk.hu

Művésztelep záró ünnepség
A művésztelep eddigi három főszervezője

3D objektumok:
Zalaegerszeg 1.
Zalaegerszeg 2.
Zalaegerszeg 3.
Zalaegerszeg 4.
Zalaegerszeg 5.
Zalaegerszeg 6.

Zalaegerszegen 1968 és 1980 között nagy hírű művésztelep működött (Egerszegi Művésztelep), melyet Bernáth Aurél, Szabolcs Péter, Samu Géza, Makovecz Imre és más neves művészek alkotásai, valamint egy úttörő jelentőségű tájművészeti kísérlet keretében tájkertként felfogott játszótér fémjeleznek (többek között Várnagy Ildikó, Szabados Árpád stb. alkotómunkája eredményeként).

A mai művésztelep hosszabb szünet után, 1992-ben jött létre. Neve onnan származik, hogy a Gébárti Kézművesek Házában lelt otthonra. A GébArt művésztelepnek kettős célja van: találkozási fórumot kíván biztosítani az Európa különböző országaiból és más földrészekről érkező külföldi, valamint a hazai művészek számára, hogy alkotásaikból egy leendő városi képtár alapjául szolgáló, színvonalas kortárs képzőművészeti gyűjteményt hozzon létre.

Az elmúlt 25 év gazdag termése tematikailag, valamint műfaját és stílusjellemzőit tekintve is rendkívül változatos. A kortárs képzőművészeti törekvések széles skáláját mutatja.  A nyaranta két hetes alkotómunkára szervezett nemzetközi művésztelepet 3-5 éves időszakonként más-más művész vezeti. A műfaji, technika- és anyaghasználati változatosságot nézve ez szintén kedvezően járult hozzá a művészeti irányzatok, áramlatok sokféleségéhez. Az összetartó erő és külső motivációs forrás ezen a művésztelepen Gébárt természeti környezetének szépsége, az otthont adó intézmény sajátos atmoszférája, a ház melletti tó, és a szépen gondozott park. Mindez olyannyira inspirálóan hat az itt alkotó művészekre, hogy szobrok sokaságát álmodták ide. Tervüket a helyi lakosság és a városvezetés is örömmel fogadta, s mivel rendelkezésre állt a megvalósítás technikai lehetősége, 1995 és 2006 között 22 monumentális fa-, fém-, és kőplasztika készült el és került felállításra a Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep Szoborparkjában.

A művésztelep profilját és éves programját a vezetésre felkért művészek alakították és formálják ma is. 1992-ben és 1993-ban, Szemadám György művészeti vezetői munkássága idején zalai, erdélyi és más romániai, valamint holland képzőművészek vettek részt nagyobb létszámban az alkotómunkában.  A későbbiekben a meghívottak köre győri, francia, ukrán, osztrák és német művészekkel bővült.

1995-ben Móder Rezső és Galgóczi György szobrászatfejlesztő koncepciója volt meghatározó, ekkor indult a szoborpark létesítése. 1996-tól 1998-ig, Budahelyi Tibor szobrászművész művészeti vezetése idején főleg konstruktív formavilágú fémszobrok születtek. E munkához az ipari technológiai hátteret és fémanyag-igényeket a helyi ALUGÉP, majd a GANZEG gyár biztosította.

1999-ben Horváth M. Zoltán képzőművész lett a művészeti vezető, ekkor festő- és grafikusművészek kaptak meghívást, közöttük 2000-ig a résztvevők többsége a Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti Karán végzett fiatal képzőművészek köréből került ki.
Ezután Varga Géza Ferenc vezetésével ismét szobrászok, de most jórészt kőszobrászok dolgoztak az alkotótelepen, akik öt jelentős mészkőszoborral gyarapították a Gébárti Szoborparkot. 2001-ben Nemzetközi Szimpóziumot is szerveztek 50 résztvevővel, a téma a kortárs képzőművészeti gyűjtemények és szoborparkok helyzete volt.

2002-ben újra Horváth M. Zoltánt kérték fel művészeti vezetőnek, aki festőket hívott meg.
2003-ban Colin Foster szobrászművész újra kőszobrász kisplasztikai telepet szervezett, melynek eredményeként nyolc kő kisplasztikával bővült a gyűjtemény.

2002-től 2005-ig tematikus munka folyt a művésztelepen, majd vegyes műfajú telepek megrendezésére került sor, melyeken festményekkel, grafikákkal, kerámia-, kő- és fa kisplasztikákkal, továbbá négy nagyméretű kőplasztikával gyarapodott a gyűjtemény és a Szoborpark.

2007 és 2009 között K. Krawczun Halina, valamint 2015-ben Budaházi Tibor kerámia alkotótelepet működtetett.
2010-től négy éven át Kopasz Tamás irányításával többségében festők, mellettük néhány szobrász és installációt alkotó művész, 2016-ban Budaházi Tibor vezetésével ugyancsak festők, a következő évben pedig a festők mellett grafikusok is dolgoztak a művésztelepen.

A GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelepen 1992-től 2017-ig 22 ország 138 alkotója vett részt, s nem csak Európából, hanem távoli kontinensekről is. A művésztelep gyűjteménye ma már több mint 1000 alkotást foglal magába. A szervezők gondot fordítanak a gyűjtemény szakszerű feldolgozására, bemutatására és a Géb’Art művésztelepen megfordult művészek munkásságának a megismertetésére is.

Művek
Publikációk
Résztvevő művészek
Videók

Facebook